Het Aankoopproces

Het Aankoopproces

Bij het bereiken van een akkoord over de aankoop van een object, wordt de koop als volgt afgewikkeld:

1. Opmaak en ondertekening van een reserveringsovereenkomst.
2. Opmaak en ondertekening van het privé koopoptiecontract.
3. Opmaak en ondertekening van de openbare koopakte, door de notaris, en inschrijving van de koop in het eigendomsregister.

MNM Costa Blanca maakt een reserveringsovereenkomst, met een geldigheid van 15 dagen op. In die overeenkomst staan volgende zaken:

• Identificatie van de verkopende en aankopende partijen.
• Identificatie en beschrijving van het object.
• Definitieve prijsafspraak tussen de verkopende en de aankopende partij.
• Indicatie of gemeubileerd of ongemeubileerd verkocht wordt.
• Bevestiging van partijen dat uiteindelijk lastenvrij wordt overgedragen.
• Vermelding dat na maximaal 15 dagen door de verkopende en aankopende partij een privé koopoptiecontract –in Spanje geheel rechtsgeldig- opgesteld en ondertekend wordt.
• Bekrachtiging van de reserveringsovereenkomst geschiedt middels betaling van in de regel 3.000.- Euro, contant of middels credit/debet card.
• Met ondertekening van de reserveringsovereenkomst wordt het object uit de markt gehaald.
• De reserveringsovereenkomst wordt opgemaakt in de Spaanse taal met een vertaling in de taal van de kopende partij.

In de periode van de 15 dagen na ondertekening van de reserveringsovereenkomst, wordt door MNM Costa Blanca het definitieve privé koopoptiecontract opgesteld en ter ondertekening aan de partijen voorgelegd. In dit privé koopoptiecontract worden bovendien de volgende zaken opgenomen:

• Exacte identificatie van object, met uittreksel, exacte meters grondstuk en bebouwing.
• Exacte datum van notariële overdracht van het object.
• Definitieve betalingsmodus.
• Opsomming van de bijkomende kosten.
• Boeteclausules in geval van niet correcte uitvoering van het contract.
• Eventueel exacte lijst van meegeleverde roerende goederen (meubels, ed.).
• Bij ondertekening van dit privé koopoptiecontract dient de aankopende partij een betaling te verrichten om de 10% van de overeengekomen prijs te completeren.
• Het privé koopoptiecontract wordt opgemaakt in de Spaanse taal met een vertaling in de taal van de kopende en de verkopende partij.

Het is gedurende het aankooptraject belangrijk in Spanje ook een Spaans registratienummer (NIE nummer) aan te vragen, een bankrekening te openen en –in geval gewenst- een hypotheek te organiseren. Deze handelingen worden, indien door u gewenst, door MNM Costa Blanca begeleid.
Bij het naderen van de afgesproken datum van notariële overdracht wordt de openbare koopakte voorbereid met de desbetreffende notaris. Uiteraard begeleiden wij de partijen bij de notaris. Na ondertekening van de openbare koopakte wordt de inschrijving in het eigendomsregister, betaling van de overdrachtsbelastingen en de omschrijving bij kadaster, omschrijving van gas, water en lichtcontracten, etc. georganiseerd.


Verder communiceren wij tussen de partijen wat betreft overige praktische zaken die zich voordoen zoals:

• Eventuele overname van bestaande telefoonlijn, verzekering van het pand, tuinman / zwembadonderhoud / schoonmaakster, of overname van andere praktische zaken.


Algemeen is ons doel onze klanten in een heel breed scala van zaken te helpen en te adviseren. Wat betreft onze courtage hebben wij afspraken gemaakt met de verkopende partij.